Jednofazowe

W przypadku domów mieszkalnych zasilanych jednofazowo HINEN zapewnia szereg rozwiązań o różnych funkcjach i wydajności w celu sprostania wymaganiom dla różnych budynków. Nasze rozwiązania priorytetowo traktują wykorzystanie energii fotowoltaicznej do bezpośredniego zasilania odbiorników domowych. Nadwyżkę energii można przechowywać w akumulatorach i wprowadzać do sieci, uzyskując dochód. 

W przypadku przerwy w dostawie prądu może zapewnić nieprzerwane zasilanie dla urządzeń.