Poza siecią

Idealne rozwiązanie HINEN z magazynem energii dla obiektów z niestabilnym zasilaniem z sieci lub jego całkowitym brakiem.
Zostało ono zaprojektowane do podłączenia wielu źródeł zasilania, w tym paneli fotowoltaicznych, akumulatorów, generatorów diesla i sieci. Ten system „własnego wytwarzania i zużycia energii” zapewnia niezawodne i nieprzerwane zasilanie urządzeń.