Ekspert Rozwiązań do Magazynowania Energii w Gospodarstwach Domowych

W Hinen jesteśmy zaangażowani w tworzenie warunków dla niskoemisyjnej przestrzenie do życia, umożliwiając każdemu gospodarstwu domowemu osiągnięcie niezależności energetycznej. Nasze innowacyjne rozwiązania do magazynowania energii maksymalizują wykorzystanie energii słonecznej, zmniejszają zależność od sieci elektroenergetycznej i znacząco redukują koszty zakupu energii elektrycznej, jednocześnie zapewniając ciągłóść zasilania

Globalna strategia, lokalne wsparcie