Konferencja Przedsiębiorców „Pasa i Szlaku” przyniosła owocne rezultaty, HINEN aktywnie uczestniczył we współpracy globalnej

2023-11-03

Niedawno przywódcy ponad 150 krajów nakłonili przedsiębiorców do udziału w trzecim Międzynarodowym Forum Współpracy „Pasa i Szlaku”. Chińskie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HINEN, wzięło udział w wydarzeniu otwierającym trzecie Forum Współpracy Międzynarodowej „Pasa i Szlaku” – Konferencję Przedsiębiorców „Pasa i Szlaku” i zorganizowało ceremonię podpisania. Jako krajowe przedsiębiorstwo high-tech integrujące badania i rozwój, produkcję, sprzedaż i serwis, HINEN zatrudnia ponad 10 000 pracowników i posiada 5 bardzo dużych baz produkcyjnych.

HINEN zajmuje się badaniami i rozwojem oraz globalną sprzedażą domowych systemów magazynowania energii, hybrydowych falowników słonecznych, przenośnych zasilaczy i akumulatorów. Firma zatrudnia ponad 400 profesjonalnych techników w dziale badań i rozwoju oraz  posiada ponad 150 patentów, a także angażuje się w dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań w zakresie energii odnawialnej do użytku na zewnątrz, w domu i poza siecią.

Konferencja Przedsiębiorców „Pasa i Szlaku” to najważniejsze wydarzenie upamiętniające 10. rocznicę powstania inicjatywy „Pasa i Szlaku”. Jest to także ważna platforma dla wszystkich stron do dyskusji na temat wysokiej jakości rozwoju. Konferencja była współfinansowana przez Chińską Radę Promocji Handlu Międzynarodowego, Komisję Nadzoru i Administracji Majątkiem Państwowym Rady Państwa oraz Ogólnochińską Federację Przemysłu i Handlu. Tematem przewodnim była „Wspólna budowa Inicjatywy Pasa i Szlaku o wysokiej jakości oraz wspólne wysiłki na rzecz osiągnięcia powszechnego rozwoju i dobrobytu”.

W tegorocznej Konferencji Przedsiębiorców „Pasa i jSzlaku” bierze udział ponad 1100 uczestników: są to przedstawiciele wysokiego szczebla, przedstawiciele szerokiego grona krajów, silne reprezentacje. Zaangażowane obszary obejmują: infrastrukturę, czystą energię, sztuczną inteligencję, biomedycynę, usługi finansowe, nowoczesne rolnictwo, transport kolejowy itp. Na konferencji osiągnięto porozumienie o współpracy projektowej na kwotę 97,2 miliarda dolarów, co przekracza liczbę projektów i kwotę kontraktów podjętych podczas poprzedniej Konferencji Przedsiębiorców .

Jako krajowe przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, firma HINEN aktywnie uczestniczyła w Konferencji Przedsiębiorców „Pasa i Szlaku” i podpisała umowy o współpracy z partnerami w dziedzinach jej działalności. Firma będzie w dalszym ciągu wzmacniać badania i rozwój oraz innowacje w dziedzinie domowych systemów magazynowania energii, hybrydowych falowników słonecznych, akumulatorów, dostarczając rozwiązania w zakresie produktów przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej jakości rozwiązania w zakresie energii odnawialnej do użytku na zewnątrz, w domu i poza siecią.

HINEN będzie nadal wykorzystywać swoje atuty w zakresie innowacji technologicznych i produktowych, współpracując z partnerami w celu promowania współtworzenia wysokiej jakości inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz wnosząc swój pozytywny wkład we wspólny rozwój i dobrobyt.