Zwijana treść

Falownik
Domowy magazyn energii

Jednofazowy falownik hybrydowy o mocy 6 kW

Informacje o konfiguracji WiFi

 1. Dlaczego nie mogę znaleźć sieci WiFi na urządzeniach mobilnych?
  Zwykle sygnał WiFi można zobaczyć natychmiast po włączeniu falownika. Jednak sygnał sieci WiFi zniknie, gdy falownik połączy się z Internetem. Jeśli ustawienia wymagają zmiany, należy połączyć się z routerem. Jeśli nie możesz znaleźć sygnału sieci WiFi lub połączyć się z routerem, spróbuj ponownie zrestartować router WiFi.
 2. Dlaczego nie mogę połączyć się z siecią WiFi w moim telefonie?
  Moduł WiFi może łączyć się tylko z jednym urządzeniem na raz. Jeśli moduł jest już podłączony do innego urządzenia, nie będzie można połączyć się z tą siecią.
 3. Dlaczego moduł WiFi nie może połączyć się z siecią po wybraniu prawidłowego hotspotu routera i wpisaniu prawidłowego hasła?
  Może się zdarzyć, że w haśle do sieci hotspotu znajdują się znaki specjalne, których moduł nie obsługuje. Zmodyfikuj hasło tak, aby zawierało wyłącznie cyfry arabskie lub wielkie/małe litery.

Informacje o działaniu akumulatora

 1. Dlaczego akumulator nie rozładowuje się, gdy brak jest zasilania z sieci, ale rozładowuje się zwykle, gdy sieć jest dostępna?
  Aby umożliwić rozładowanie akumulatora w trybie pracy poza siecią (off-grid), w aplikacji należy włączyć możliwość pracy off-grid (bez zasilania/napięcia z sieci)
 2. Dlaczego nie ma napięcia/zasilania na wyjściu Backup w trybie Off-Grid?
  Aby uzyskać zasilanie rezerwowe, należy w aplikacji włączyć opcję „Zasilanie rezerwowe (Backup Supply)”. W trybie pracy off-grid lub gdy brak jest zasilania z sieci , należy również włączyć funkcję „Off-Grid Output Switch”.
  (Uwaga: Po włączeniu „Off-Grid Output Switch” nie należy ponownie uruchamiać falownika ani akumulatora. W przeciwnym razie funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.)
 3. Dlaczego poziom SOC baterii nagle wzrasta do 95%?
  Zwykle dzieje się tak, gdy podczas korzystania z baterii litowych nie powiedzie się komunikacja z BMS. Jeśli akumulatory przejdą w tryb ładowania podtrzymującego SOC zostanie automatycznie zresetowane do 95%.
 4. Nie można naładować akumulatora do 100%?
  Ładowanie akumulatora zostanie przerwane, gdy napięcie akumulatora osiągnie napięcie ładowania ustawione w aplikacji.

Informacje o obsłudze i monitorowaniu pracy instalacji poprzez aplikację

 1. Dlaczego nie mogę zapisać ustawień w aplikacji?
  Może to być spowodowane utratą połączenia z siecią WiFi.
  · Upewnij się, że masz już połączenie z siecią WiFi (upewnij się, że nie są podłączone żadne inne urządzenia) lub z routerem (jeśli WiFi jest podłączony do routera). Połączenia pokazuje strona główna aplikacji.
  · Pamiętaj o ponownym uruchomieniu falownika 10 minut po zmianie jakichkolwiek ustawień, ponieważ podczas pracy w trybie normalnym falownik będzie zapisywał ustawienia co 10 minut. Zalecamy zmianę ustawień parametrów, gdy falownik znajduje się w trybie oczekiwania.
 2. Dlaczego dane wyświetlane na stronie głównej różnią się od danych na stronie z parametrami pracy , np. ładowanie/rozładowanie, instalacja PV, parametry sieci i obciążenia?
  Częstotliwość odświeżania danych jest różna, dlatego mogą wystąpić rozbieżności w danych pomiędzy różnymi stronami aplikacji, a także pomiędzy stronami pokazanymi w portalu i aplikacji.
 3. Niektóre kolumny pokazują NA, np. SOH akumulatora itp. Dlaczego tak się dzieje?
  NA (Not Available) oznacza, że aplikacja nie otrzymała danych z falownika lub serwera z powodu problemów komunikacyjnych pomiędzy falownikiem, baterią i aplikacją.

Informacje o przekładniku prądowym (CT) i funkcji ograniczenia mocy

 1. Jak aktywować funkcję ograniczenia mocy oddawanej do sieci?
  Funkcję tę można aktywować, wykonując następujące czynności:
  · Upewnij się, że połączenia i komunikacja Smart Meter/CT działają prawidłowo.
  · Włącz funkcję ograniczenia mocy oddawanej do sieci w aplikacji i ustaw maksymalną dopuszczalną moc.
  (Uwaga: Nawet jeśli limit mocy wyjściowej jest ustawiony na 0 W, przy eksporcie do sieci nadal może występować odchylenie maksymalnie do 100 W. )
 2. Dlaczego po ustawieniu limitu mocy na 0 W nadal następuje eksport energii do sieci?
  Limit mocy wyjściowej może teoretycznie wynosić 0 W, ale odchylenie będzie wynosić około 50–100 W.
 3. Czy mogę użyć liczników innych marek, aby przejąć funkcję Smart Meter w systemie lub zmienić ustawienia w Smart Meter?
  Nie, ponieważ protokół komunikacyjny jest zintegrowany z falownikiem i inteligentnym licznikiem, mierniki innych marek nie będą się komunikować. Ponadto jakakolwiek ręczna zmiana ustawień może spowodować błędy w komunikacji z licznikiem.
 4. Jaki jest maksymalny prąd, który może przepływać przez przekładnik prądowy (CT)?
  Maksymalny prąd przekładnika prądowego (CT) wynosi 88A.

Inne pytania

 1. Czy istnieje sposób na szybkie uruchomienie systemu?
  Aby szybko uruchomić system , zapoznaj się z Instrukcją obsługi.
 2. Jakiego rodzaju obciążenia mogę podłączyć do wyjścia zasilania rezerwowego? (backup side)?
  Można go podłączyć do krytycznych obciążeń w domu, takich jak lodówki, komputery, światła itp. Należy pamiętać, że moc obciążenia nie może przekroczyć specyfikacji.
 3. Czy gwarancja na falownik będzie nadal ważna, jeśli w pewnych szczególnych okolicznościach nie będziemy mogli zastosować się w 100% do wskazówek zawartych w Instrukcji obsługi w zakresie instalacji i obsługi?
  Zwykle nadal zapewniamy pomoc techniczną w przypadku problemów spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w Instrukcji obsługi. Jednakże nie możemy zagwarantować żadnych wymian ani zwrotów. Jeśli więc istnieją jakieś szczególne okoliczności, w przypadku których nie można w 100% zastosować się do instrukcji, prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Trójfazowy falownik hybrydowy o mocy 12 kW

Informacje o konfiguracji WiFi

 1. Dlaczego nie mogę znaleźć sieci WiFi na moim urządzeniu mobilnym?
  Zwykle falownik może wyszukiwać sygnał sieci WiFi po włączeniu zasilania. Ale kiedy SH12KH jest podłączony do Internetu, sygnał sieci WiFi znika. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, aby wprowadzić zmiany, połącz się z routerem. Jeśli nie możesz znaleźć sieci WiFi lub nie możesz połączyć się z routerem, zrestartuj router WiFi.
 2. Dlaczego mój telefon nie może połączyć się z siecią WiFi?
  Moduł WiFi może łączyć się tylko z jednym urządzeniem na raz. Jeśli z jakiegoś powodu sygnał WiFi jest już podłączony do innego urządzenia, nie będzie można połączyć się z tą siecią.
 3. Dlaczego moduł WiFi nie może połączyć się z siecią po wybraniu prawidłowego hotspotu routera i wpisaniu prawidłowego hasła?
  Może się zdarzyć, że w haśle do sieci hotspotu znajdują się znaki specjalne, których moduł nie obsługuje. Zmodyfikuj hasło tak, aby zawierało wyłącznie cyfry arabskie lub wielkie/małe litery.

Informacje o działaniu akumulatora

 1. Dlaczego akumulator nie rozładowuje się, gdy sieć nie jest dostępna, ale może rozładować się normalnie, gdy sieć jest dostępna?
  Aby umożliwić rozładowanie akumulatora w trybie pracy poza siecią (off-grid), w aplikacji należy włączyć możliwość pracy off-grid (bez zasilania/napięcia z sieci)
 2. Dlaczego poziom SOC baterii nagle wzrasta do 95%?
  Zwykle dzieje się tak, gdy podczas korzystania z baterii litowych nie powiedzie się komunikacja z BMS. Jeśli akumulatory przejdą w tryb ładowania podtrzymującego SOC zostanie automatycznie zresetowane do 95%.
 3. Dlaczego nie ma napięcia/zasilania na wyjściu Backup w trybie Off-Grid?
  Aby uzyskać zasilanie rezerwowe, należy w aplikacji włączyć opcję „Zasilanie rezerwowe (Backup Supply)”. W trybie pracy off-grid lub gdy brak jest zasilania z sieci , należy również włączyć funkcję „Off-Grid Output Switch”.
  (Uwaga: Po włączeniu „Off-Grid Output Switch” nie należy ponownie uruchamiać falownika ani akumulatora. W przeciwnym razie funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.)
 4. Dlaczego akumulator wyłącza się po uruchomieniu (akumulator litowy)?
  (1) Komunikacja z BMS nie powiodła się.
  (2) Poziom SOC akumulatora jest zbyt niski i akumulator wyłącza się, aby uniknąć całkowitego rozładowania.
  (3) Zwarcie elektryczne po stronie podłączenia akumulatora.
  Jeżeli po sprawdzeniu powyższych przyczyn nadal występują problemy, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym.
 5. Jakiego rodzaju akumulator można zastosować w falownikach serii SH12KH?
  Do falownika serii SH12KH można podłączyć kompatybilny akumulator litowy o napięciu nominalnym 170 - 600V. Znamionowe napięcie wejściowe BAT falownika SH12KH-TG3-UV wynosi 500 V, dlatego zaleca się stosowanie kompatybilnego akumulatora litowego o napięciu 500 V. Informacje o kompatybilnych akumulatorach litowych można znaleźć w wykazie akumulatorów w aplikacji.

Informacje o obsłudze i monitorowaniu pracy instalacji poprzez aplikację

 1. Dlaczego nie mogę zapisać ustawień w aplikacji?
  Może to być spowodowane utratą połączenia z siecią WiFi .
  (1)Upewnij się, że masz połączenie z siecią WiFi (upewnij się, że nie są podłączone żadne inne urządzenia) lub z routerem (w przypadku podłączania sieci WiFi do routera). Połączenia pokazuje strona główna aplikacji.
  Uruchom ponownie falownik 10 minut po zmianie niektórych ustawień, ponieważ w trybie normalnym falownik będzie zapisywał ustawienia co 10 minut. Zalecamy zmianę parametrów konfiguracyjnych, gdy falownik znajduje się w trybie gotowości (standby).
 2. Dlaczego dane wyświetlane na stronie głównej różnią się od danych na stronie z parametrami pracy , np. ładowanie/rozładowanie, instalacja PV, parametry sieci i obciążenia?
  Częstotliwość odświeżania danych jest różna, dlatego mogą występować niespójności danych między różnymi stronami różnych aplikacji oraz między stronami internetowymi i stronami aplikacji.
 3. Dlaczego niektóre kolumny pokazują NA, np. SOH akumulatora itp.?
  NA (Not Available) oznacza, że aplikacja nie otrzymała danych z falownika lub serwera z powodu problemów komunikacyjnych pomiędzy falownikiem, baterią i aplikacją.

Informacje o funkcjach z wykorzystaniem inteligentnego licznika

 1. Jak aktywować funkcję ograniczenia mocy oddawanej do sieci?
  Dla systemu SH12KH funkcję tę można uruchomić w następujący sposób:
  (1) Upewnij się, że połączenie i komunikacja Smart Meter lub przekładnika prądowego CT jest poprawne.
  (2) Włącz funkcję ograniczenia mocy oddawanej do sieci w aplikacji i ustaw maksymalną dopuszczalną moc.
  Uwaga: Nawet jeśli dozwolony limit mocy prądu wstecznego jest ustawiony na 0 W, nadal może występować maksymalne odchylenie mocy wyjściowej do sieci wynoszące około 100 W.
 2. Dlaczego po ustawieniu limitu mocy na 0 W nadal jest moc wyjściowa do sieci?
  Limit mocy wyjściowej może teoretycznie wynosić 0 W, ale w przypadku systemu SH12KH odchylenie będzie wynosić około 50–100 W.
 3. Czy mogę używać liczników innych marek do współpracy z falownikiem SH12KH lub modyfikować niektóre ustawienia inteligentnych liczników?
  Nie. Ponieważ falowniki i inteligentne liczniki integrują protokoły komunikacyjne, liczniki innych marek nie mogą się komunikować. Ponadto wszelkie ręczne zmiany ustawień mogą powodować błędy w komunikacji z licznikiem.

Inne pytania

 1. Czy istnieje sposób na szybkie uruchomienie systemu?
  Aby szybko uruchomić system , zapoznaj się z Instrukcją obsługi.
 2. Jakiego rodzaju obciążenia mogę podłączyć do wyjścia zasilania rezerwowego? (backup side)?
  Należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
 3. Czy gwarancja na falownik będzie nadal ważna, jeśli w pewnych szczególnych okolicznościach nie będziemy mogli zastosować się w 100% do wskazówek zawartych w Instrukcji obsługi w zakresie instalacji i obsługi?
  Zwykle nadal zapewniamy pomoc techniczną w przypadku problemów spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w Instrukcji obsługi. Jednakże nie możemy zagwarantować żadnych wymian ani zwrotów. Jeśli więc istnieją jakieś szczególne okoliczności, w przypadku których nie można w 100% zastosować się do instrukcji, prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Bateria o pojemności 5 kWh dla zastosowań domowych

 1. Czy system magazynowania energii o pojemności 5 kWh jest bezpieczny?
  Domowy system magazynowania energii stosowany w budynkach mieszkalnych oparty jest na ogniwach LiFePO4, które tworzą najbezpieczniejszy magazyn energii, ponieważ mają doskonałą stabilność termiczną i chemiczną w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych czy innych akumulatorów litowo-jonowych, nie ulegają zjawisku „Thermal Runaway” jak niektóre inne ogniwa litowo-jonowe.
  Kolejną zaletą ogniw LiFePO4 związaną z bezpieczeństwem jest to, że fosforan litowo-żelazowy nie jest toksyczny. Dlatego można go łatwiej utylizować niż akumulatory kwasowo-ołowiowe czy inne baterie litowo-jonowe.
 2. Dlaczego domowy system magazynowania energii o pojemności 5 kWh może obniżyć moje rachunki za prąd?
  Panele słoneczne zasilają w ciągu dnia Twój dom i magazynują nadwyżki energii w systemie magazynowania energii dla budynków mieszkalnych o pojemności 5 kWh, natomiast ten system magazynowania energii zasila Twój dom w nocy lub podczas przerw w dostawie prądu, co zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej w domu i zwiększa zużycie własne i niezależność od sieci, obniżając rachunki za energię elektryczną.
  Kiedy panele słoneczne produkują energię elektryczną i zasilają Twój dom w ciągu dnia to magazyn energii 5 kWh gromadzi nadwyżki energii. W nocy lub w czasie przerwy w zasilaniu z sieci magazyn oddaje energie do zasilania domu za.
 3. Jak mogę sprawdzić ilość pozostałą ilość energii w moim domowym systemie magazynowania energii o pojemności 5 kWh?
  Jeśli zainstalujesz system magazynowania energii w budynkach mieszkalnych o pojemności 5 kWh, pomożemy Ci zainstalować aplikację, która posłuży do sprawdzania działania Twojego systemu magazynowania energii, w tym zużycia oraz także pozostałej ilości energii.