Polityka gwarancyjna

HINEN przywiązuje dużą wagę do doświadczeń zakupowych użytkownika. Mamy nadzieję, że nasz profesjonalizm i zaangażowanie sprawią, że klienci poczują się komfortowo.

I. Okres gwarancji na produkt
Zespół HINEN zapewnia obsługę gwarancyjną w najprostszy sposób.
◾ Base 6i: 3 lata
◾ Pro/Max/Base 5b: 5 lat (opcjonalnie 10 lat)
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Klienta odbioru towaru.


II. Obsługiwane karty gwarancyjne
2.1. Faktury sprzedaży

2.2. Tabliczka znamionowa produktu i numer seryjny SN


III. Polityka gwarancyjna
3.1. 30 dni bezpłatnego zwrotu, wymiany i naprawy
Jeśli w ciągu 30 dni (w tym 30 dni) od daty zakupu wystąpi problem z jakością produktu, który nie jest spowodowany niewłaściwą obsługą , można zwrócić produkt i odzyskać pieniądze w wysokości ceny na fakturze lub wymienić produkt na ten sam model i o tych samych specyfikacjach albo wybrać bezpłatną jego naprawę.

3.2. Naprawa gwarancyjna
W okresie gwarancyjnym, jeśli produkt wykazuje jakiekolwiek wady w działaniu, które nie są spowodowane niewłaściwą obsługą, można korzystać z bezpłatnej usługi serwisowej.


Ⅳ. Następujące elementy nie są objęte gwarancją
4.1. Uszkodzenia spowodowane transportem, załadunkiem i rozładunkiem w drodze zwrotu, wymiany lub wysłania do naprawy.

4.2. Wszelkie uszkodzenia spowodowane modyfikacjami, demontażem lub naprawami nieautoryzowanymi przez firmę HINEN.

4.3. Czynniki przypadkowe, ludzkie, czynniki siły wyższej (takie jak pożar, trzęsienie ziemi, powódź itp.) powodujące uszkodzenie produktu.

4.4. Zainstalowanie produktu, użytkowanie, konserwacja lub przechowywanie go niezgodnie z instrukcją obsługi skutkujące nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem produktu.

4.5. Produkty bez certyfikatów gwarancyjnych, certyfikatów gwarancyjnych niezgodnych z modelem produktu lub certyfikatów gwarancyjnych, które zostały zmienione.

4.6. Tabliczka znamionowa produktu i kod kreskowy SN są zniszczone, zmienione lub uszkodzone, niewyraźne i niemożliwe do zidentyfikowania.

4.7. Produkty, których okres gwarancji minął.

4.8. Produkty zakupione od nieautoryzowanych sprzedawców.

4.9. Problemy niezwiązane z jakością.

Ⅴ. Zobowiązanie do zapewnienia jakości napraw
5.1. W ramach gwarancji, jeśli nastąpi całkowita wymiana (z wyłączeniem akcesoriów), produkt zamienny na nowo odlicza okres gwarancji; jeśli nastąpi wymiana komponentu, zastępczy element kontynuuje pierwotny okres gwarancji, okres gwarancji elementu jest krótszy niż 30 dni zgodnie z odliczeniem 30 dni, a komponent zamienny kontynuuje pierwotny okres gwarancji lub gwarancję 90 dni (w zależności od tego, który okres jest dłuższy).

5.2. Części zamienne lub akcesoria napraw pozagwarancyjnych są objęte 90-dniową gwarancją ograniczoną.


Ⅵ. Wytyczne dotyczące zwrotu, wymiany i naprawy produktów
Przed zwrotem, wymianą lub naprawą produktu prosimy sprawdzić, czy przygotowano:

Serwis gwarancyjny

Komputer główny, komplet akcesoriów Integralność opakowania Faktura
Zwrot towarów
Wymiana towarów
Naprawy


Jeżeli zakupiony produkt ulegnie awarii, należy po pierwsze skontaktować się z centrum posprzedażnej obsługi klienta HINEN w celu potwierdzenia usterki. Po tym, jak personel obsługi posprzedażnej HINEN wstępnie potwierdzi, że problemem jest sam produkt, dokonaj naprawy, zwróć lub wymień produkt wraz z dostarczonym przez Ciebie numerem seryjnym produktu i kartą gwarancyjną.

Po otrzymaniu wadliwego sprzętu centrum obsługi posprzedażnej HINEN przeprowadza profesjonalną kontrolę sprzętu i ustala odpowiedni plan obsługi. W przypadku produktów objętych bezpłatnym okresem gwarancyjnym odpowiednie naprawy, wymiany i zwroty będą przeprowadzane zgodnie z polityką gwarancyjną. Jeśli zostanie przyjęta metoda naprawy, wymienione wadliwe części będą należeć do firmy HINEN. Produkty sprawdzone pod kątem braku wad zostaną zwrócone w oryginalnym stanie.

Jeżeli produkt nie spełnia warunków gwarancji i wymaga naładowania, centrum obsługi posprzedażnej HINEN pobierze od konsumenta opłatę za naprawę i przedstawi protokół naprawy.

 

VII. Koszty wysyłki w celu zwrotu do naprawy
7.1. Naprawa spełniająca warunki gwarancji: Transport pokrywa firma HINEN (fracht podlega lokalnym standardom logistycznym).

7.2. Naprawa niespełniająca warunków gwarancji: koszt przesyłki pokrywa klient.VIII. Zastrzeżenie
8.1. HINEN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu niezgodnego z wytycznymi i instrukcją obsługi produktu.


8.2. W żadnym wypadku HINEN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub utratę zysków, które mogą wyniknąć z użytkowania Produktów.

8.3. Jeśli produkt zostanie uszkodzony lub świadczenie usług zostanie przerwane z powodu siły wyższej (w tym między innymi: klęsk żywiołowych, wojen, działań terrorystycznych itp.), HINEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

8.4. HINEN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne lub przestępcze działania z wykorzystaniem produktów HINEN.

IX. Wsparcie
Jeśli masz jakiekolwiek potrzeby serwisowe w zakresie pomocy w użytkowaniu, naprawie, zwrocie , wymianie, przedłużeniu gwarancji itp. oraz innego potrzebnego wsparcia, skontaktuj się z nami: service@hinen.com (udzielamy odpowiedzi online 24 godziny na dobę).