Privacybeleid

Het merk HINEN hecht veel waarde aan de ervaringen van gebruikers.
En we hopen dat onze professionaliteit en toewijding ervoor kunnen zorgen dat klanten zich op hun gemak voelen. Neem contact op met onze after-sales ondersteuning als u hulp nodig hebt: service@hinen.com (we reageren binnen 48 kantooruren).


Privacyverklaring
Wij nemen uw privacy serieus en in deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe hinen.com (gezamenlijk “wij”, “ons” of “onze”) uw informatie verzamelt, gebruikt, deelt en verwerkt.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u direct of indirect te identificeren. Onder persoonsgegevens vallen ook anonieme gegevens die gekoppeld zijn aan informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Tot de persoonlijke gegevens behoren geen gegevens die onomkeerbaar zijn geanonimiseerd of geaggregeerd, zodat wij u, al dan niet in combinatie met andere informatie, niet langer kunnen identificeren.

Het bevorderen van veiligheid en beveiliging
We houden ons aan de principes van legaliteit, legitimiteit en transparantie, gebruiken en verwerken zo min mogelijk gegevens binnen een beperkt doelgebied, en nemen technische en administratieve maatregelen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. We gebruiken persoonlijke gegevens om accounts en gebruikersactiviteiten te verifiëren, en om de veiligheid en beveiliging te bevorderen, bijvoorbeeld door fraude te monitoren en verdachte of mogelijk illegale activiteiten of schendingen van onze voorwaarden of ons beleid te onderzoeken. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om de veiligheid van onze producten en diensten te garanderen.
Hier volgt een beschrijving van de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij
ⅰ. Gegevens die u verstrekt: Wij verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u onze producten en diensten gebruikt of op een andere manier met ons communiceert, zoals wanneer u een account aanmaakt, contact met ons opneemt, deelneemt aan een online enquête, onze online hulp of online chattool gebruikt. Als u een aankoop doet, verzamelen wij persoonsgegevens gerelateerd aan de aankoop. Deze gegevens omvatten uw betalingsgegevens, zoals uw creditcard- of bankpasnummer en andere kaartgegevens, en andere account- en verificatiegegevens, evenals factuur-, verzend- en contactgegevens.

ⅱ. Gegevens over het gebruik van onze diensten en producten: Wanneer u onze website/applicatie bezoekt, kunnen we gegevens verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt, de unieke identificatie van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, uw besturingssysteem, het type internetbrowser dat u gebruikt, gebruiksinformatie, diagnostische informatie en locatiegegevens van of over de computers, telefoontoestellen of andere apparaten waarop u onze producten of diensten installeert of gebruikt. Waar beschikbaar kunnen onze services GPS, uw IP-adres en andere technologieën gebruiken om de geschatte locatie van een apparaat te bepalen, zodat we onze producten en services kunnen verbeteren.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
Over het algemeen gebruiken wij persoonsgegevens om onze producten en diensten aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten aan te bieden en om ons en onze klanten te beschermen.

ⅰ. Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten: We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te helpen onze producten, diensten en advertenties aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen. Dit omvat het gebruik van persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals data-analyse, onderzoek en audits. Dergelijke verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om u producten en diensten aan te bieden en voor de continuïteit van het bedrijf. Als u meedoet aan een wedstrijd of andere promotie, kunnen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken om die programma's te beheren. Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende regels, die mogelijk meer gegevens bevatten over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken. We raden u daarom aan deze regels zorgvuldig te lezen voordat u deelneemt.

ⅱ. Met u communiceren:
Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot onze eigen producten en diensten, om met u te communiceren over uw account of transacties, en om u te informeren over ons beleid en onze voorwaarden. Nee mcontact met ons op om u af te melden als u niet langer communicatie via e-mailberichten voor marketingdoeleinden wilt ontvangen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om uw verzoeken te verwerken en erop te reageren wanneer u contact met ons opneemt. Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met externe partners die u marketingcommunicatie kunnen sturen met betrekking tot hun producten en diensten. Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen wij persoonlijke gegevens gebruiken om uw ervaring met onze producten en diensten en op websites en applicaties van derden te personaliseren en om de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen.

OPMERKING: Voor elk hierboven beschreven gebruik van uw gegevens waarvoor uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist is, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

Definitie van "Cookies"
Cookies zijn kleine stukjes tekst die worden gebruikt om informatie in webbrowsers op te slaan. Cookies worden veel gebruikt om identificatiegegevens en andere informatie op computers, telefoontoestellen en andere apparaten op te slaan en te ontvangen. We gebruiken ook andere technologieën, waaronder gegevens die we opslaan in uw webbrowser of apparaat, identificatiegegevens die aan uw apparaat zijn gekoppeld, en andere software, voor soortgelijke doeleinden. In deze Cookieverklaring noemen we al deze technologieën ‘cookies’.

Het gebruik van cookies
We gebruiken cookies om onze producten en diensten aan te bieden, te beschermen en te verbeteren, bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, advertenties aan te bieden en de impact daarvan te meten, gebruikersgedrag te begrijpen en een veiligere ervaring te bieden. Houd er rekening mee dat de specifieke cookies die we kunnen gebruiken, variëren afhankelijk van de specifieke websites en diensten die u gebruikt.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
We stellen bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar aan strategische partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te leveren of ons te helpen bij de marketing richting onze klanten. Persoonlijke gegevens worden door ons alleen met deze bedrijven gedeeld om onze producten, diensten en advertenties aan te bieden of te verbeteren; deze zullen niet worden gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Door onze website te gebruiken, gaat u (de bezoeker) ermee akkoord dat derden uw IP-adres verwerken, om uw locatie te bepalen met het oog op valutaconversie. U gaat er ook mee akkoord dat die valuta wordt opgeslagen in een sessiecookie in uw browser (een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit). We doen dit zodat de geselecteerde valuta geselecteerd en consistent blijft tijdens het browsen op onze website, zodat de prijzen kunnen worden omgezet naar uw lokale valuta (de bezoeker).

Openbaarmaking of opslag, overdracht en verwerking van gegevens
ⅰ. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen:
Vanwege de dwingende wetten van de Europese Economische Ruimte of het land waarin de gebruiker woont, bestaan of hebben zich bepaalde rechtshandelingen voorgedaan en moet aan bepaalde wettelijke verplichtingen worden voldaan. Behandeling van persoonlijke gegevens van inwoners van de EER. Zoals hieronder beschreven, zal onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gelegitimeerd zijn als u binnen de Europese Economische Ruimte (EER) woont: Wanneer wij uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, is een dergelijke verwerking gerechtvaardigd op grond van artikel 6, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) ("AVG").

Wij ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en actueel zijn. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen. U kunt bij de bevoegde autoriteit voor het beschermen van gegevens een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen wij gegevens van u opvragen om ons in staat te stellen uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, en om de persoonlijke gegevens die wij bijhouden te zoeken en aan u te verstrekken om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of regelgevende vereisten ons toestaan of verplichten om te weigeren sommige of alle persoonlijke gegevens die we bewaren te verstrekken of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

ⅱ. Legal Compliance and Security or Protect Other Rights
Het kan nodig zijn – op grond van de wet, juridische procedures, rechtszaken en/of verzoeken van publieke en overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u woont – dat wij persoonsgegevens vrijgeven. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is voor doeleinden van de nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang.

Uw rechten
Wij ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en actueel zijn. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen. U kunt bij de bevoegde autoriteit voor het beschermen van gegevens een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen wij gegevens van u opvragen om ons in staat te stellen uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, en om de persoonlijke gegevens die wij bijhouden te zoeken en aan u te verstrekken om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of regelgevende vereisten ons toestaan of verplichten om te weigeren sommige of alle persoonlijke gegevens die we bewaren te verstrekken of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Websites en diensten van derden
Wanneer een klant een link naar een website van een derde partij gebruikt die een relatie met ons heeft, aanvaarden wij geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid voor een dergelijk beleid vanwege het privacybeleid van de derde partij. Onze website, producten en diensten kunnen links bevatten naar of de mogelijkheid voor u om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die hun producten en diensten bevatten. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op gegevens die wij verzamelen via onze producten en diensten. Wij raden u aan het privacybeleid van derden te lezen voordat u hun websites, producten of diensten gaat gebruiken.

Beveiliging van gegevens en de integriteit en retentie daarvan
We gebruiken redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen, en om de gegevens die we verzamelen correct te gebruiken. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring periodiek wijzigen om onder meer gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, praktijken in de sector en wettelijke vereisten. Als u na de ingangsdatum van de Privacyverklaring gebruik blijft maken van onze producten en diensten, betekent dit dat u de herziene Privacyverklaring accepteert. Als u niet akkoord gaat met de herziene privacyverklaring, maak dan geen gebruik van onze producten of diensten en neem contact met ons op om elk account dat u heeft aangemaakt te sluiten.