Garantipolitik

HINEN lægger stor vægt på brugerens indkøbsoplevelse. Og vi håber, at vores professionalisme og engagement kan få kunderne til at føle sig godt tilpas.

I. Produktgarantiperiode
HINEN-teamet yder garantiservicen på den nemmeste måde.
◾ Base 6i: 3 år
◾ Pro/Max/Base 5b: 5 år (valgfrit 10 år)
Garantiperioden starter på den dato, hvor kunden modtager varerne.

II. Understøttede garantikuponer
2.1. Salgsfakturaer

2.2. Produktnavneskilt og serienummer


III. Garantipolitik
3.1. 30 dages gratis returnering, ombytning, reparationer
Inden for 30 dage (inklusive 30 dage) fra købsdatoen, hvis produktet har et kvalitetsproblem, der ikke er forårsaget af menneskelige skader, kan du vælge at refundere fakturaprisen eller udskifte produktet med samme model og specifikationer, eller vælge at reparere den gratis.

3.2. Garanti reparation
Inden for garantiperioden, hvis produktet har præstationsfejl, der ikke er forårsaget af menneskelig skade, kan du nyde gratis vedligeholdelsesservice.


Ⅳ. Følgende dækkes ikke af garantien
4.1. Skader forårsaget af transport, lastning og aflastning på vej til returnering, ombytning eller indsendelse til reparation.

4.2. Enhver skade forårsaget af modifikation, adskillelse eller reparation, som ikke er godkendt af HINEN.

4.3. Utilsigtede faktorer, menneskelige faktorer, force majeure faktorer (såsom brand, jordskælv, oversvømmelse, mv.) forårsager skade på produktet.

4.4. Undladelse af at installere produktet, anvende, vedligeholde eller opbevare det i overensstemmelse med instruktionsmanualen, hvilket resulterer i fejlfunktion eller beskadigelse af produktet.

4.5. Produkter uden garantibeviser, garantibeviser, der ikke matcher produktmodellen, eller garantibeviser, der er blevet modificeret.

4.6. Produktnavneskiltet og stregkoden på serienummeret er revet af, ændret eller beskadiget, utydelige og uidentificerbare.

4.7. Produkter, der har udløbet deres garantiperiode.

4.8. Produkter købt fra uautoriserede forhandlere.

4.9. Ikke kvalitetsrelaterede problemer.


Ⅴ. Forpligtelse til reparationskvalitet
5.1. Inden for garantiperioden, hvis der sker en fuldstændig udskiftning (eksklusive tilbehør), genberegner det erstatningsprodukt garantiperioden. Hvis der sker en udskiftning af en komponent, fortsætter det erstatningsværtet den oprindelige garantiperiode. Hvis værtens garantiperiode er mindre end 30 dage i henhold til beregningen af 30 dage, fortsætter den erstatningskomponent værten for resten af garantiperioden eller en 90-dages garanti (afhængigt af, hvad der er længere).

5.2. Reparation uden for garantien. Udskiftningsdele eller tilbehør er dækket af en 90-dages begrænset garanti.


Ⅵ. Retningslinjer for returnering, ombytning og reparation af produkter
Før du returnerer, udskifter eller reparerer et produkt, skal du kontrollere, at følgende er forberedt:

Garantiservice Mainframe, komplet tilbehør Emballageintegritet Faktura (uændret)
Returvarer
Bytte varer
Reparationer

 

Når det produkt, du har købt, fejler, bedes du kontakte HINEN-eftersalgscenteret for første gang for at bekræfte fejlen. Efter HINEN-eftersalgspersonale foreløbigt bekræfter, at problemet er selve produktet, reparerer eller returnerer eller ombytter produktet i henhold til produktets serienummer og garantibevis, som du har oplyst.

Efter at have modtaget det defekte udstyr, udfører HINEN-eftersalgscenteret en professionel inspektion af udstyret og fastlægger den tilsvarende vedligeholdelsesplan. For produkterne inden for den gratis garantiperiode vil de tilsvarende reparationer, ombytninger og returneringer blive udført i overensstemmelse med garantipolitikken. Hvis reparationsmetoden anvendes, vil de udskiftede dele tilhøre HINEN. For produkter, der er testet til at være fejlfri, vil de blive returneret i deres originale stand.


Hvis produktet ikke opfylder garantibetingelserne og skal opkræves, vil HINEN-eftersalgscenteret opkræve reparationsgebyret fra forbrugeren og levere reparationsrapporten.


VII. Forsendelsesomkostninger for returnering til reparation
7.1. Reparation, der opfylder garantibetingelserne: Fragten betales af HINEN (fragt er underlagt lokale logistikstandarder).

7.2. Reparation, der ikke opfylder garantibetingelserne: fragten betales af kunden.


VIII. Ansvarsfraskrivelse
8.1. HINEN er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller skader forårsaget af din manglende betjening af produktet i overensstemmelse med produktets instruktioner og manual.

8.2. HINEN er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen indirekte skade eller tab af fortjeneste, der måtte opstå som følge af produkterne.

8.3. Hvis produktet er beskadiget eller tjenesten afbrydes på grund af force majeure (herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krige, terroraktiviteter, mv.), påtager HINEN sig intet ansvar.

8.4. HINEN er ikke ansvarlig for ulovlige eller kriminelle aktiviteter, der anvender HINEN-produkter.


IX. Support
Hvis du har behov for service med hensyn til brugshjælp, reparation, returnering, ombytning, udvidet garanti osv. og anden hjælp, du har brug for, bedes du kontakte os: service@hinen.com (vi vil give 24 timers online svar).