BÆREDYGTIGHED

HINEN er forpligtet til bæredygtighed og er aktivt førende mod en fremtid, der er både mere bæredygtig og selvforsynende.

Ved at udnytte solenergiens fulde potentiale bidrager HINENs rene energiløsninger til at sænke kulstofemissionerne og beskytte miljøet.

Tag med os på vores rejse, mens vi stræber efter at skabe en lysere, grønnere verden, drevet af dig.

HINEN er forpligtet til bæredygtighed og er aktivt førende mod en fremtid, der er både mere bæredygtig og selvforsynende.

Ved at udnytte solenergiens fulde potentiale bidrager HINENs rene energiløsninger til at sænke kulstofemissionerne og beskytte miljøet.

Tag med os på vores rejse, mens vi stræber efter at skabe en lysere, grønnere verden, drevet af dig.

Selskabsledelse

I overensstemmelse med standarderne fastsat af ISO 14001, overholder HINEN en række strenge miljøbestemmelser, etablerer omfattende ledelsessystemer og styrer sin virksomhed og drift med disse retningslinjer som hjørnesten.

Intelligent fremstilling

For at opnå grøn produktion opgraderer HINEN den automatiske produktionslinje for at øge produktionseffektiviteten og implementerer energibesparende og emissionsreducerende foranstaltninger for at kunne optimere energiforbruget.

Produktinnovation

HINEN fokuserer på innovation og formulerer incitamenter til at optimere processen, hvilket sikrer produkternes kvalitet og holdbarhed.

Win-win samarbejde

HINEN lægger vægt på tæt samarbejde med kunder, leverandører og andre partnere for at opnå win-win resultater og fremme et langsigtet samarbejde.