Garantiebeleid

HINEN hecht veel waarde aan de winkelervaring van de gebruiker. En we hopen dat onze professionaliteit en toewijding ervoor kunnen zorgen dat klanten zich op hun gemak voelen.

I. Garantieperiode product
HINEN Team biedt de garantieservice op de gemakkelijkste manier.
◾ Base 6i: 3 jaar
◾ Pro/Max/Base 5b: 5 jaar (optioneel 10 jaar)
De garantieperiode begint op de datum waarop de klant tekent voor de goederen.

II. Ondersteunde garantievouchers
2.1 Verkoopfacturen

2.2 Naamplaatje en SN-nummer product


III. Garantiebeleid
3.1 30 dagen gratis retourneren, ruilen, reparaties
Als het product binnen 30 dagen (inclusief 30 dagen) vanaf de aankoopdatum een kwaliteitsprobleem heeft dat niet door menselijke schade is veroorzaakt, kunt u ervoor kiezen om de factuurprijs terug te betalen of het product te vervangen door hetzelfde model en dezelfde specificaties, of ervoor kiezen om het gratis te laten repareren.

3.2 Reparatie onder garantie
Als het product binnen de garantieperiode prestatiefouten vertoont die niet door menselijke schade zijn veroorzaakt, dan kunt u gebruik maken van een gratis onderhoudsservice.


Ⅳ. De volgende zaken vallen niet onder de garantie:
4.1 Schade veroorzaakt door transport, laden en lossen tijdens het retourneren, ruilen of ter reparatie verzenden.

4.2 Elke schade veroorzaakt door wijziging, demontage of reparatie die niet door HINEN is geautoriseerd.

4.3 Toevallige factoren, menselijke factoren, en overmacht (zoals brand, aardbevingen, overstromingen, enz.) veroorzaken schade aan het product.

4.4 Als het product niet wordt geïnstalleerd, gebruikt, onderhouden of opgeslagen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, dan kan dit leiden tot storingen of schade aan het product.

4.5 Producten zonder garantiecertificaten, garantiecertificaten die niet overeenkomen met het productmodel of garantiecertificaten die zijn gewijzigd.

4.6 Het naamplaatje op het product en de SN-barcode zijn afgescheurd, gewijzigd of beschadigd, onduidelijk en niet-identificeerbaar.

4.7 Producten waarvan de garantietermijn is verstreken.

4.8 Producten gekocht bij niet-geautoriseerde dealers.

4.9 Problemen niet gerelateerd aan de kwaliteit.


Ⅴ. Kwaliteitsgarantie voor reparaties
5.1 Als binnen de garantie een volledige vervanging (exclusief accessoires) plaatsvindt, berekent het vervangende product de garantieperiode opnieuw; als er een vervanging van een onderdeel plaatsvindt, blijft de vervangende host de oorspronkelijke garantieperiode voortzetten, is de garantieperiode van de host korter dan 30 dagen in overeenstemming met de berekening van 30 dagen, en blijft het vervangende onderdeel de host voor de rest van de garantieperiode, of 90 dagen garantie (welke langer is).

5.2 Reparatie buiten garantie. Voor vervangende onderdelen of accessoires geldt een beperkte garantie van 90 dagen.


Ⅵ. Richtlijnen voor het retourneren, ruilen en repareren van producten.
Voordat u een product retourneert, ruilt of repareert, dient u te controleren of het volgende is voorbereid:

Garantieservice Mainframe Mainframe, accessoires compleet Integriteit van de verpakking Factuur (ongewijzigd)
Goederen retourneren
Goederen ruilen
Reparaties


Wanneer het door u gekochte product defect is, neem dan bij de eerste keer contact op met de afdeling Aftersales van HINEN-naverkoopcentrum om de fout te bevestigen. Nadat het after-salespersoneel van HINEN voorlopig heeft bevestigd dat het probleem aan het product zelf ligt, kunt u het product repareren of retourneren of ruilen volgens de door u verstrekte product-SN en garantiecertificaat.

Na ontvangst van de defecte apparatuur voertde afdeling Aftersales van HINEN een professionele inspectie van de apparatuur uit en stelt het bijbehorende onderhoudsplan vast. Voor de producten binnen de gratis garantieperiode worden de bijbehorende reparaties, omruiling en retourzendingen uitgevoerd in overeenstemming met het garantiebeleid. Als de reparatiemethode wordt toegepast, zullen de vervangen slechte onderdelen eigendom zijn van HINEN. Producten waarvan is getest dat ze foutloos zijn, worden in hun originele staat geretourneerd.

Indien het product niet aan de garantievoorwaarden voldoet en moet worden opgeladen, zal de afdeling Aftersales van HINEN de reparatiekosten bij de consument innen en het reparatierapport verstrekken.

VII. Verzendkosten voor retourzending ter reparatie
7.1 Reparatie die wel aan de garantievoorwaarden voldoet: Vrachtkosten zijn voor rekening van HINEN (vracht is onderworpen aan lokale logistieke normen).

7.2 Reparatie die niet aan de garantievoorwaarden voldoet: de vrachtkosten zijn ten laste van de klant.


VIII. Disclaimer
8.1 HINEN is niet aansprakelijk voor storingen of schade veroorzaakt doordat u het product niet gebruikt in overeenstemming met de instructies en handleiding van het product.

8.2 HINEN is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade of winstderving die voortvloeit uit de Producten.

8.3 Als het product beschadigd raakt of de service wordt onderbroken vanwege overmacht (inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen, terroristische activiteiten, enz.), aanvaardt HINEN geen enkele verantwoordelijkheid.

8.4 HINEN is niet aansprakelijk voor illegale of criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van producten van HINEN.


IX. Ondersteuning
Als u behoefte heeft aan service op het gebied van gebruikshulp, reparatie, retourneren, omruilen, verlengde garantie, enz. en andere hulp die u nodig heeft, neem dan contact met ons op via: service@hinen.com (we geven u 24 uur per dag online antwoord).